Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
ΤΕΙ Πελοποννήσου
: 10/11/2015 12:00 AM
: 10/16/2015 12:00 AM
Τοποθεσία
ΤΕΙ Πελοποννήσου

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 21/5/2015: 16/10/2015

Τίτλος

Διαγωνισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας

Περιγραφή

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου, που υποστηρίζεται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας (με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), διοργανώνουν Διαγωνισμό Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας. Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο των δράσεων υπέρ της ανάπτυξης καινοτομικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των σπουδαστών και αποφοίτων του Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου αλλά και της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
 
Στόχοι του διαγωνισμού είναι: 
  • Η ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους συμμετέχοντες και η επιβράβευση των προσπαθειών τους
  • Η αύξηση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων ότι μπορούν να συλλάβουν, να σχεδιάσουν και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
  • Η διάχυση της έννοιας της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στους νέους
  • Η επιβράβευση πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες
  • Η εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το Πλαίσιο Οργάνωσης του Διαγωνισμού" και το "Έντυπο Υποβολής Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας".

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη