Εφαρμογή
Λίγα λόγια για μας

Το Γραφείο Διασύνδεσης δημιουργήθηκε από την ανάγκη να παρέχει το Τ.Ε.ΙΚαλαμάτας υπεύθυνη ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη στην προσπάθεια των σπουδαστών και των πτυχιούχων του να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης δεν μπορεί να υποσχεθεί πως θα βρει εργασία ή πως θα εξασφαλίσει μεταπτυχιακές σπουδές σε όσους απευθύνονται σε αυτόΥπόσχεται όμως ότι θα παράσχει κάθε δυνατή πληροφόρηση και υποστήριξη ώστε νααξιοποιηθούν στο μέγιστο οι γνώσειςοι ικανότητες και οι προσωπικές επιλογές των ενδιαφερόμενων.

 

 

Οι Ανάγκες Σας: Οι Στόχοι Μας

 

Αγορά Εργασίας

 

·Ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ελλάδα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα

·Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτωναιτήσεων και συνοδευτικών επιστολών

·Εικονικές συνεντεύξεις εύρεσης εργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

·Δίκτυο Μεντόρων Σταδιοδρομίας

·Πληροφόρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

·Διοργάνωση ημερίδων σταδιοδρομίας εξειδικευμένες ανά Σχολή και Τμήμα

·Δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων σε βάση δεδομένων αναζήτησης εργασίας

 

Σπουδές μετά το Τ.Ε.Ι.

·Πληροφόρηση για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και τουεξωτερικού

·Συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη αίτησης εισαγωγής

·Ενημέρωση για υποτροφίες και κληροδοτήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

·Διοργάνωση ημερίδων για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

·Πληροφόρηση για τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής πτυχιούχων σε άλλες Σχολές και Τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων με κατατακτήριες εξετάσεις