Εφαρμογή

Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15
Φορέας
Σλοβακική Δημοκραρτία
Δικαιούχοι
προπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ερευνητές και καλλιτέχνες
Ημερομηνία λήξης
: 31/10/2013

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Περιγραφή

Το Υπουργείο Εξωτερικών, Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, με το έγγραφό του υπ’ αρ. Φ. 2156ΣΒΚ-53.2/ΑΣ 1047 από 26.09.2013, διαβίβασε στην Υπηρεσία μας την ως άνω Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Σλοβακίας στην Ελλάδα, σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της  ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας και  χρονικό διάστημα  το ανώτερο έως 12 μήνες.