Εφαρμογή

Υποτροφίες

Επισκόπηση

Τίτλος
Υποτροφίες σύντομης διάρκειας στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας για διδακτορική ή μεταδιδακτορική έρευνα σε Ρουμανικά ΑΕΙ
Φορέας
Πρεσβεία της Ρουμανίας
Δικαιούχοι
Ημερομηνία λήξης
: 15/11/2013

Κείμενο

Δικαιολογητικά

Περιγραφή

Ρηματική Διακοίνωση, σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της Γαλλοφωνίας για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα σύντομης διάρκειας τριών ως έξη (3-6) μηνών σε 26 Ρουμανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την περίοδο από 1ης  Φεβρουαρίου ως 31ης Ι Ιουλίου 2014.

Οι υποτροφίες αυτές  χορηγούνται στο πλαίσιο  του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (OIF), στον οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα και η Ρουμανία ως πλήρη μέλη. Πρόκειται για υποτροφίες της Ρουμανικής κυβέρνησης υπό την επωνυμία «Ευγένιος Ιονέσκο» (Eugen Ionescu) και το πρόγραμμα  διαχειρίζεται το Πανεπιστημιακό Γραφείο Γαλλοφωνίας (AUF), με εκπροσώπευση του στο Βουκουρέστι (Γραφείο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του πλήρους φακέλου15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα  17.00 (τοπική ώρα  Βουκουρεστίου Ρουμανίας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν απευθείας σε επαφή με τα Ρουμανικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αποστέλλοντας έντυπο με τα βασικά τους στοιχεία για την προεγγραφή τους, καθώς και σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή του φακέλου καθώς και  τα επιστημονικά πεδία για τα οποία χορηγούνται οι υποτροφίες «Ευγένιος Ιονέσκο» (Eugen Ionescu), περιλαμβανομένων  των  στοιχείων απευθείας επικοινωνίας των 26 Ρουμανικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές να αναζητήσουν στην διεύθυνση: http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/bourses-regionales/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat

για τα προς συμπλήρωσιν έντυπα: http://formulaires.auf.org

για συμπληρωματικές πληροφορίες:  georgiana.rusu.@auf.org

Οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα έγγραφα θα αποσταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε μορφή  PDF.