Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

Πληροφορική & Πολυμέσα

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Δικαιολογητικά
: : 12/7/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Διάρκεια σε εξάμηνα:3
Τοποθεσία
Ελλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιγραφή

Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 'Πληροφορική & Πολυμέσα' (http://www.epp.teicrete.gr/msc/) έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των 30 νέων φοιτητών του δεύτερου κύκλου 2013-2014. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο (http://www.epp.teicrete.gr/msc/index.php?option=com_jevents&view=month&layout=calendar&Itemid=88) αποτυπώνει τις κρίσιμες ημερομηνίες της επόμενης περιόδου και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (12η Ιουλίου 2013).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα βρούν αναλυτικές οδηγίες για το πρόγραμμα, τον εσωτερικό κανονισμό (http://amaltheia.cs.teicrete.gr/stef/wiki/index.php/), τη διαδικασία επιλογής φοιτητών καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων (http://www.epp.teicrete.gr/msc/index.php?option=com_rsform&view=rsform&Itemid=89) που εγκαινιάζεται απο το τρέχον έτος.

Δικαιολογητικά

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη