Εφαρμογή

Μεταπτυχιακά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»

Επισκόπηση

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Άλλο)
Σχολή/Τμήμα
Τμήμα Νοσηλευτικής
Τύπος Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Τύπος μεταπτυχιακού: Αυτόνομο
Δικαιολογητικά
: 27/5/2013: 28/6/2013
Έχει δίδακτρα:Ναι
Διάρκεια σε εξάμηνα:4
Τοποθεσία
ΣπάρτηΕλλάδα
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας
Πέτρος Κολοβός
Email Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
27310 89726
Φαξ
27310 89656

Περιγραφή

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 (Οκτώβριος 2013) ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» και προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ανωτέρω ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:
 
Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και
ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Προϋποθέσεις

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Πολιτιστικών και Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Πολιτιστικών και Οικονομικών Σπουδών (άρθρο 4, παραγρ. 1α του ν. 3685/2008)

Δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: http://sparti.uop.gr/~nosil/

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων», Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ 23 100. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89726 & Fax 27310 89656. E-mail: pmsnurs@uop.gr & pkolovos@uop.gr 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη