Εφαρμογή
Επιλέξτε αντικείμενο

Υποτροφίες

Χορηγός υποτροφίας: |Χορήγηση υποτροφίας για:
Ιδιότητα δικαιούχου: Απόφοιτοι ΑΕΙ, Απόφοιτοι ΤΕΙ, Ερευνητές, Καθηγητές, Καλλιτέχνες, Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, Κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, Λέκτορες, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Προπτυχιακοί φοιτητές|Κοινωνικά κριτήρια:
Γνωστικό αντικείμενο: |Τόπος υλοποίησης σπουδών:
Λήξη ημ/νίας υποβολής: 31/10/2013|Ποσό:
Χορηγός υποτροφίας: |Χορήγηση υποτροφίας για:
Ιδιότητα δικαιούχου: |Κοινωνικά κριτήρια:
Γνωστικό αντικείμενο: |Τόπος υλοποίησης σπουδών:
Λήξη ημ/νίας υποβολής: 15/11/2013|Ποσό:
Το πρόγραμμα VRIκα! παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2, Μάστερ εξειδίκευσης, Msc ή MBA) στη Γαλλία. Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2...
Χορηγός υποτροφίας: |Χορήγηση υποτροφίας για:
Ιδιότητα δικαιούχου: |Κοινωνικά κριτήρια:
Γνωστικό αντικείμενο: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Λογοθεραπεία, Τεχνολογία Τροφίμων, Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυτική Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά|Τόπος υλοποίησης σπουδών: Γαλλία
Λήξη ημ/νίας υποβολής: 31/5/2013|Ποσό:
Υποτροφίες PwC 2013-2014Ολοκληρώθηκε
Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τραπεζικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Ρίσκου, Πληροφοριακών Συστημάτων & Ασφαλείας, Ναυτιλίας, Στατιστικής, Αναλογιστικής (Actuarial)
Χορηγός υποτροφίας: |Χορήγηση υποτροφίας για: Μεταπτυχιακές σπουδές
Ιδιότητα δικαιούχου: Απόφοιτοι ΑΕΙ, Επαγγελματίες, Απόφοιτοι ΤΕΙ|Κοινωνικά κριτήρια:
Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά|Τόπος υλοποίησης σπουδών:
Λήξη ημ/νίας υποβολής: 30/4/2013|Ποσό:
Σελίδα 1 από 1, Βρέθηκαν 4 εγγραφή/ες