Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης
Γνωστικό αντικείμενο
Λογοθεραπεία
: 5/18/2015 9:00 AM
: 5/18/2015 12:00 PM
Τοποθεσία
Αμφιθέατρο Δ05 Κτήριο Σχολής Υγείας και Πρόνοιας

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Δράση συμβουλευτικής καθοδήγησης τμήματος Λογοθεραπείας

Περιγραφή

Στις 18 Μαΐου 2015  και από 11.00 έως 15.00 θα πραγματοποιηθεί η δράση της συμβουλευτικής καθοδήγησης για το Τμήμα Λογοθεραπείας. Η εισηγήτρια της δράσης θα είναι η κα Σοφία Παναγιωτίδη, λογοθεραπεύτρια και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΛΛΕ. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των λογοθεραπευτών, τους χώρους εργασίας των λογοθεραπευτών, τις προϋποθέσεις σωστής άσκησης του επαγγέλματος, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας στο εξωτερικό κ.λπ. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Δ0.5 του τμήματος Λογοθεραπείας.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη