Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Τοπική Αυτοδιοίκηση
: 5/29/2015 12:00 PM
: 5/29/2015 4:00 PM
Τοποθεσία
Αμφιθέατρο Δ002 Νέου Κτιρίου

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

‘Έξυπνες Πόλεις’, Αστικές ταυτότητες και Τοπική Ανάπτυξη. Διαχείριση και προώθηση ταυτότητας πόλεων.

Περιγραφή

Θέματα
  • Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
  • Έξυπνες Πόλεις’. Το Παράδειγμα του Ηρακλείου, Κρήτης. 
  • Αστικές ταυτότητες και Τοπική Ανάπτυξη. 
  • Διαχείριση και προώθηση  ταυτότητας πόλεων. Από τον σχεδιασμό στα αποτελέσματα.
Εισηγητής: Κων.  Μοχιανάκης, προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δ. Ηρακλείου, Κρήτης.
O κ. Μοχιανάκης ασχολείται ενεργά με τις Πολιτικές, την Τοπική ανάπτυξη, τις ‘Έξυπνες Πόλεις’, την ‘Προώθηση Πόλεων’ (City Branding) και είναι τεχνικός συντονιστής του δικτύου ‘Ικαρος’. Επίσης είναι μέλος της επιτροπής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ. Ο δε Δ. Ηρακλείου είναι πρωτοπόρος σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και για τα 3 τελευταία έτη κατατάσσεται στις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου, από τον Οργανισμό Intelligent Community Forum (ICF). 

Οι σπουδαστές θα συμμετέχουν σε ανοιχτές συναντήσεις, αλλά και σε μια ή και περισσότερες κλειστές συναντήσεις με τον εισηγητή/μέντορα, με την προσωπική μου παρουσία. Στις συναντήσεις αυτές, θα αναπτυχθούν τα παραπάνω θέματα,  μέσα από μια συντονισμένη διαδικασία εισηγήσεων, ερωτήσεων και απαντήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η γνωριμία των σπουδαστών με για τα συγκεκριμένα αντικείμενα και τον εισηγητή, που διαθέτει γνώση, εμπειρία και δραστηριοποιείται με επιτυχία στην Ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη χρήση ΤΠΕ.  Ο σκοπός είναι  να βοηθήσει τους φοιτητές στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και στην καλύτερη επίτευξη των επαγγελματικών τους επιδιώξεων.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  στο ΤΕΙ, στο αμφιθέατρο Δ002, την Παρασκευή, 29.05.2015  από τις  12.00 έως τις 16.00.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη