Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση
: 4/28/2015 10:30 AM
: 4/28/2015 5:00 PM
Τοποθεσία
Αμφιθέατρο Δ01 Νέου Κτιρίου

Στοιχεία συμμετοχής

: 0
Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη: εμπειρία από την αντίστοιχη αγορά εργασίας στη Ζάκυνθο

Περιγραφή

Στα πλαίσια της υλοποίησης των Δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα σταδιοδρομίας στις 28 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη, από ώρα 10.30 έως 17.00, στην αίθουσα – αμφιθέατρο 01 του Νέου Κτιρίου

Θέμα της Ημερίδας είναι τουρισμός και τοπική ανάπτυξη: εμπειρία από την αντίστοιχη αγορά εργασίας  στη Ζάκυνθο

Καλούνται οι φοιτητές ΔΕΟ να συμμετάσχουν σε αυτή. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη