Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας μαζί με το Γραφείο Διασύνδεσης
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Λογοθεραπεία, Τεχνολογία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογία Τροφίμων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φυτική Παραγωγή, Χρηματοοικονομικά
: 5/21/2013 3:00 PM
: 5/21/2013 7:30 PM
Τοποθεσία
Αμφιθέατρο Δ05 Κτήριο Σχολής Υγείας και Πρόνοιας

Στοιχεία συμμετοχής

: 0
Υποβολή αίτησης
: 14/5/2013: 19/5/2013

Τίτλος

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες και Προοπτικές στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη

Περιγραφή

Πρόγραμμα
15:00 Έναρξη – Εγγραφές
15:15 Χαιρετισμοί Επιστημονικών Υπευθύνων Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και Γραφείου Διασύνδεσης
15:30 – 16:00 Ιωάννα Αδαμαντιάδου – Σταματίνα Μπικάκη (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – Ευκαιρίες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Ιστορίες Επιτυχίας
16:00 – 16:30 Δικαίος Βουδιγάρης 
MSc in Health Economics, Policy and Law Erasmus University of Rotterdam, The Netherlands
MSc in Health Services Administration, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Καλαμάτας

16:30 – 17:00 Αντώνης Παπαδάκης 
Master of Landscape Architecture, University of Edinburgh, Scotland, UK
Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, ΤΕΙ Καλαμάτας

17:00 – 17:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση

18:00 – 19:30 Σεμινάριο 
Οργάνωση φακέλου υποψηφιότητας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του εσωτερικού και του εξωτερικού: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, έκθεση αυτοπεριγραφής

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη