Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης
Γνωστικό αντικείμενο
Λογοθεραπεία
: 5/13/2013 11:00 AM
: 5/15/2013 4:00 PM
Τοποθεσία
ΤΕΙ Καλαμάτας

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 26/4/2013: 12/5/2013

Τίτλος

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Τμήματος Λογοθεραπείας

Περιγραφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους συμβούλους σταδιοδρομίας της Orientum προσκαλεί τους σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας στη δράση «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». 

Η δράση συμπεριλαμβάνει σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συμπλήρωση ψυχομετρικού τεστ, εικονικές συνεντεύξεις εύρεσης εργασίας, ανάλυση και συζήτηση των τεχνικών αποτελεσματικής προώθησης στην αγορά εργασίας.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι αίθουσες διεξαγωγής της δράσης.


<------ Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή χρησιμοποιώντας το έντυπο συμμετοχής στα αριστερά αυτής της σελίδας.


Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ, 13/05/2013:
11.00-11.30: Εγγραφές, Παρουσίαση της Δράσης
11.30-12.00: Παρουσίαση από Orientum του προγράμματος του 3ημέρου, ενημέρωση για τους στόχους της δράσης και επίλυση αποριών
12.00-13.00: Τεχνικές Αποτελεσματικής Προώθησης στην Αγορά εργασίας
13.00-14.00: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (ομαδική ομιλία, περιλαμβάνει και ασκήσεις)
14.00-14.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14.30-15.00: Οδηγίες συμπλήρωσης ψυχομετρικών εργαλείων για επιλογή προσωπικού.
15.00-17.00: Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων 

ΤΡΙΤΗ, 14/05/2013:
10.00-11.00: Προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη με τη χρήση Role Playing-Ψυχομετρικά τεστ
11.00-12.30: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
12.30-14.00: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
14.00-15.30: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
15.30-16.00: Σχολιασμός διαδικασίας εικονικών συνεντεύξεων (ομαδική συζήτηση συμμετεχόντων)

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15/05/2013:
10.00-11.00: Action Plan για την αναζήτηση εργασίας - Πως επιλέγω εγώ τους εργοδότες (ομαδική ομιλία, περιλαμβάνει και ασκήσεις).
11.00-13.00: Ανάλυση αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εργαλείων στους συμμετέχοντες
13.00-15.00: Ανάλυση βιογραφικών σημειωμάτων συμμετεχόντων
15.00-16.00: Αξιολόγηση προγράμματος, προτάσεις βελτίωσης, συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης από συμμετέχοντες, συζήτηση. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη