Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Γραφείο Διασύνδεσης
Γνωστικό αντικείμενο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χρηματοοικονομικά
: 3/4/2013 11:00 AM
: 3/6/2013 4:00 PM
Τοποθεσία
ΤΕΙ Καλαμάτας - Αιθ. 152

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: 13/2/2013: 2/3/2013

Τίτλος

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Περιγραφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους συμβούλους σταδιοδρομίας της Orientum προσκαλεί τους σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας στη δράση «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». 

Η δράση συμπεριλαμβάνει σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συμπλήρωση ψυχομετρικού τεστ, εικονικές συνεντεύξεις εύρεσης εργασίας, ανάλυση και συζήτηση των τεχνικών αποτελεσματικής προώθησης στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθ. 152. 
Παρακαλούνται οι σπουδαστές που θα συμμετάσχουν να έχουν μαζί τους ένα συμπληρωμένο βιογραφικό. Η δράση ξεκινάει την Δευτέρα στις 11:00

Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ, 04/03/2013:
11.00-11.30: Εγγραφές, Παρουσίαση της Δράσης
11.30-12.00: Παρουσίαση από Orientum του προγράμματος του 3ημέρου, ενημέρωση για τους στόχους της δράσης και επίλυση αποριών
12.00-13.00: Τεχνικές Αποτελεσματικής Προώθησης στην Αγορά εργασίας
13.00-14.00: Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (ομαδική ομιλία, περιλαμβάνει και ασκήσεις)
14.00-14.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14.30-15.00: Οδηγίες συμπλήρωσης ψυχομετρικών εργαλείων για επιλογή προσωπικού.
15.00-17.00: Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων 

ΤΡΙΤΗ, 05/03/2013:
10.00-11.00: Προετοιμασία για την επαγγελματική συνέντευξη με τη χρήση Role Playing-Ψυχομετρικά τεστ
11.00-12.30: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
12.30-14.00: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
14.00-15.30: Εικονικές Συνεντεύξεις Εύρεσης Εργασίας (mock interviews)
15.30-16.00: Σχολιασμός διαδικασίας εικονικών συνεντεύξεων (ομαδική συζήτηση συμμετεχόντων)

ΤΕΤΑΡΤΗ, 06/03/2013:
10.00-11.00: Action Plan για την αναζήτηση εργασίας - Πως επιλέγω εγώ τους εργοδότες (ομαδική ομιλία, περιλαμβάνει και ασκήσεις).
11.00-13.00: Ανάλυση αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εργαλείων στους συμμετέχοντες
13.00-15.00: Ανάλυση βιογραφικών σημειωμάτων συμμετεχόντων
15.00-16.00: Αξιολόγηση προγράμματος, προτάσεις βελτίωσης, συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης από συμμετέχοντες, συζήτηση. 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη