Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Συμβουλευτική Καθοδήγηση: Video Games: Προοπτικές - Ένταξη στην Αγορά Εργασίας- 24 Απριλίου 2012

Περιγραφή

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη