Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
: 4/4/2012 12:00 AM
: 4/4/2012 12:00 AM
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Συμβουλευτική Καθοδήγηση: Πιστοποίηση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων - 04 Απριλίου 2012

Περιγραφή

 

Πιστοποίηση ποιότητας αγροτικών προϊόντων – προοπτικές στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο της δράσης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση» του Γραφείου Διασύνδεσης, το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει προσκαλέσει τον κ. Βασίλη Παπαοικονόμου, γεωπόνο και διευθύνοντα σύμβουλο της AGRON AE, να μιλήσει για το αντικείμενο της «Πιστοποίησης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων» και να παρουσιάσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

 

 

  • Ο όρος «ποιότητα» στα αγροτικά προϊόντα αναφέρεται τόσο σε οπτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, όσο και σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη θρεπτική αξία και την ασφάλεια του καταναλωτή.
  • Ο έλεγχος της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων γίνεται μέσω της πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης της παραγωγής τους.
  • Με αυτόν τον τρόπο προωθείται επίσης η αλλαγή της φιλοσοφίας των παραγωγών οι οποίοι καλούνται, εκτός από την παραγωγή προϊόντων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, να προστατεύσουν τόσο την υγεία τους όσο και το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στην αειφορική ανάπτυξη.
  • Η εμπλοκή της γεωπονικής επιστήμης αυτονόητα καθίσταται πολύ σημαντική, το ίδιο και οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων γεωπονικών σχολών.

poster_fp

 

 

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη