Εφαρμογή

Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Τοποθεσία

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Γραφείο Διασύνδεσης - Ημερίδα Σταδιοδρομίας - 02 Απριλίου 2012

Περιγραφή

Γραφείο Διασύνδεσης - Ημερίδα Σταδιοδρομίας

02 Απριλίου 2012 11.00 πμ

Αμφιθέατρο Κτριρίου Λογοθεραπείας

 

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α

11:00–11:10 Χαιρετισμός

Δρ. Βασίλειος Δημόπουλος

Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης

11:10-11:15 Παρουσίαση Εισηγητών

Ειρήνη Γερμπανά SLT, M.Sc.

11:15-11:45 «Προγράμματα πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης στο

δημόσιο τομέα:  Διεπιστημονική διεργασία και      διεπαγγελματική συνεργασία»

Μαρία Βλασσοπούλου, Λέκτορας Παθολογίας Λόγου και   Επικοινωνίας  Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

11:45-12:15 «Από τη εκπαίδευση στη εργασία»

Μαριάννα Ευαγγελίου, Εργοθεραπεύτρια, Θεραπεύτρια     Αισθητηριακής  Ολοκλήρωσης

12:15-12:45 «Θέματα επιστημονικής εμβάθυνσης και επαγγελματικής

δεοντολογίας»

Αγγελική Γιαννετοπούλου, Λογοθεραπεύτρια - Ειδική    Παιδαγωγός

12:45-13:15 «Αρμοδιότητες, προσόντα και επαγγελματική σταδιοδρομία

του λογοθεραπευτή. Η ημέρα ενός λογοθεραπευτή»

Γιολάντα Σακελλαρίου, PhD λογοπεδικός 

13:15          Ε ρ ω τ ή μ α τ α – Σ υ ζ ή τ η σ η

 

poster_imer_stad

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη