Εφαρμογή
Οδηγοί επαγγελμάτων

 

Οδηγοί Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Το 2008 το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ανέθεσε σε ομάδες εργασίας από το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος την εκπόνηση οδηγών επαγγελμάτων των Τμημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων.

Οι οδηγοί επαγγελμάτων του κάθε Τμήματος περιέχουν τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, τα θεσμοθετημένα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τις δυνατότητες κατατακτηρίων εξετάσεων, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τις επαγγελματικές οργανώσεις που τους αφορούν.

Οι οδηγοί επαγγελμάτων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

 

Κάντε κλικ εδώ για να προβάλετε τους διαθέσιμους οδηγούς επαγγελμάτων

 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, οι οδηγοί επαγγελμάτων των άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας συντάχθηκαν από τα Γραφεία Διασύνδεσης άλλων Τ.Ε.Ι.

Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας)

Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης)

Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα