Εφαρμογή
Μελέτες για Αγορά Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Το 2008 το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ανέθεσε σε ομάδες εργασίας από το επιστημονικόπροσωπικό του Ιδρύματος την εκπόνηση μελετών παρακολούθησης αποφοίτων Τ.Ε.Ι. όσον αφορά τηναπορροφητικότητά τους στην αγορά εργασίας. Στις μελέτες συμμετείχαν απόφοιτοι των Τμημάτων τουΤ.Ε.Ι. των ετών 2001 – 2004. Σκοπός των μελετών ήταν να διευρυνθούν στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση / ετεροαπάσχοληση,η αναζήτηση εργασίας και η ανεργία / αεργία των αποφοίτων. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκεαπό την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να προβάλετε τις διαθέσιμες μελέτες.

 

Μελέτες καταγραφής - αξιολόγησης αποφοίτων ΤΕΙ Καλαμάτας


Μελέτη παρακολούθησης της επαγγελματικής ένταξης αποφοίτων ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα