Εφαρμογή
Συνοδευτική Επιστολή
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 
Η Συνοδευτική επιστολή πρέπει να είναι σύντομη και αν είναι δυνατόν να απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο. Αν απαντάτε σε αγγελία η οποία δεν δίνει όνομα, μπορείτε  να πάρετε τηλέφωνο - αν παρέχεται στην αγγελία- και να μάθετε το όνομα του προσώπου που θα εξετάσει τα βιογραφικά. Αποφύγετε τις χειρόγραφες  συνοδευτικές επιστολές, προτιμείστε να το γράψετε στον υπολογιστή και να το εκτυπώσετε.
 
Η δομή της αποτελείται από τρία μέρη, που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε ισάριθμες  παραγράφους: 
 
Μια σύντομη εξήγηση του γιατί αιτείστε για τη θέση και το πώς μάθαμε για αυτή, π.χ. απαντάτε σε αγγελία που είδατε στην εφημερίδα, ή σας πληροφόρησε κάποιος γνωστός ή ότι διερευνάτε αν υπάρχουν θέσεις και θα θέλατε να αρχειοθετηθεί το βιογραφικό σας.
Μια εμφατική  αναφορά στο ότι σας ενδιαφέρει η θέση και γιατί. Τι  είναι αυτό που σας ελκύει ώστε να αιτείστε. Δημιουργείτε έτσι μια θετική εντύπωση και το ενδιαφέρον στον παραλήπτη να ασχοληθεί μαζί σας περαιτέρω. Αναφέρετε κατόπιν τα δύο - τρία κύρια σημεία που αποτελούν τα προτερήματα σας και που είναι σχετικά με το τι ζητάει η θέση. 
 Αναφέρετε ότι εσωκλείετε το βιογραφικό σας και δώστε τις μέρες και ώρες που είστε διαθέσιμος/η για συνέντευξη. Δώστε επίσης το τηλέφωνό σας σε περίπτωση που θα θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας. (Η διεύθυνσή σας θα πρέπει να είναι στο πάνω δεξιό μέρος της επιστολής. Κατά το πρότυπο μιας επαγγελματικής επιστολής πάνω αριστερά μπαίνουν τα στοιχεία του παραλήπτη, δηλ. προσωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση κλπ., ενώ τα στοιχεία του αποστολέα μπαίνουν πάνω δεξιά). 
Πολύς κόσμος  κατά τη σύνταξη των  συνοδευτικών  επιστολών δυσκολεύεται να αναφερθεί σύντομα πλην όμως περιεκτικά στα κύρια σημεία της εργασιακής εμπειρίας του, με αποτέλεσμα να συντάσσει μακροσκελείς επιστολές οι οποίες κουράζουν και λόγω της υπερβολικής λεπτομέρειας που παραθέτουν δεν βοηθούν  τον αναγνώστη να εστιάσει στα κύρια σημεία. Θυμηθείτε ότι το βασικό είναι να σκέφτεστε και να μιλάτε σαν στέλεχος και χρησιμοποιήστε την ορολογία της διοίκησης για να συνοψίσετε τις εμπειρίες σας. 
 
Ας δούμε τώρα δύο παραδείγματα συνοδευτικών επιστολών (στα ελληνικά και αγγλικά). Η πρώτη έχει συνταχθεί για να αποσταλεί σε μια εταιρία για εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ η δεύτερη αποστέλλεται σε απάντηση μιας αγγελίας.

Παράδειγμα Συνοδευτικής Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 
 
Κύριο  Μ. Χρήστου Γεωργία Γεωργίου
Διευθυντή Προσωπικού Αριστομένους  15
Αναπτυξιακή  Εταιρία Τ.Κ. 24100
Σπάρτης 5 Καλαμάτα
Καλαμάτα
 
Τηλ.(27210) ______
 
28 Μαρτίου 2004
Αξιότιμε Κύριε,
 
Απευθύνομαι στην εταιρία σας με σκοπό να διερευνήσω τη δυνατότητα απασχόλησής μου σε υπεύθυνη θέση της εταιρία σας.
 
Όπως μπορείτε να δείτε από το συνημμένο βιογραφικό μου σημείωμα, είμαι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας με μικρή προϋπηρεσία  σε ανάλογο τμήμα στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.
 
Θα με ενδιέφερε οποιαδήποτε θέση στην εταιρίας.
 
Αν πιστεύετε πως τα προσόντα μου σας ενδιαφέρουν, είμαι στη διάθεση σας   για προσωπική συνέντευξη.
 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 
Με εκτίμηση
(υπογραφή)
Γεωργία Γεωργίου
 
 

Παράδειγμα Συνοδευτικής Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αγγλικα)

 

 
John Papadopoulos
22 Kalamata St
Kalamata 24100
Greece
Phone: +30 8888 8888
Email: jpapadopoulos@example.com
 
10 September 2004
 
Mr Graham Sharpe
Human Resources Officer
Allied Industries
4/105 Elizabeth St
London 2194
United Kingdom
 
Dear Mr Sharpe,
 
I understand that your firm is expanding its operations in Greece in line with its commitment to a global growth strategy. As a recent graduate with a degree in Finance & Auditing, I am well prepared to deal with the tasks involved in Business Taxation and Auditing in an expanding organisational climate. Now that my studies have been successfully completed, I would like to offer my services to your company.
 
You will see that along with my academic preparation, I have substantial auditing experience gained through part-time employment and an internship in Athens with Professional Accounting Services. At Professional Accounting Services, I assisted the Auditing Manager in preparing special reviews and conducting investigations including employee and vendor misconduct, fraud and bankruptcy. I also had the responsibility to write audit programs and reports and presented results to upper management. My work record in these situations has been exemplary, as evidenced by my enclosed reference letters.
 
During my recent studies in Finance & Auditing, I achieved a solid credit average in my results overall and a distinction average in the financial accounting subjects. These results reflect well-developed analytical and problem solving skills, thorough research skills and a solid theoretical underpinning in business and accounting theory.
 
With relevant business experience, auditing capabilities and strong interest in accounting management, I am seeking an entry-level position with Allied Industries and I am available for part-time or full time employment. Enclosed is a copy of my resume.
 
Thank you for your consideration.
 
Yours sincerely,
John Papadopoulos
 
 

Δείγμα Συνοδευτικής Επιστολής σε απάντηση αγγελίας

 
Νοσοκομείο Καλαμάτας Άννα Χρήστου
Τμήμα Επιλογής Προσωπικού Αθηνών 50
Αντικάλαμος Τ.Κ. 24100
Καλαμάτα Καλαμάτα
 
Τηλ. 27210 88888
 
 
 
28 Μαρτίου 2005
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι /Κυρίες,
 
 
 
Απαντώντας στην αγγελία σας_________(τίτλος αγγελίας),_______________ (εφημερίδα),___________(ημερομηνία), σας εσωκλείω βιογραφικό σημείωμα.
 
Η θέση Υπεύθυνου τμήματος Προσωπικού την οποία προσφέρετε με ενδιαφέρει άμεσα  διότι ανταποκρίνεται στην ειδίκευση που έχω επιλέξει στα πλαίσια των σπουδών μου στο ΤΕΙ Καλαμάτας.
 
Όπως θα δείτε από το βιογραφικό μου σημείωμα το οποίο επισυνάπτω, έχω μια σχετική  εμπειρία στα πλαίσια των αντίστοιχων μαθημάτων, ενώ διαθέτω και μικρή εμπειρία στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ.
 
Με την ελπίδα ότι τα προσόντα μου καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, είμαι στη διάθεσή σας για προσωπική συνέντευξη.
 
Με εκτίμηση
 
(υπογραφή)
Άννα Χρήστου

Δείγμα Συνοδευτικής Επιστολής σε απάντηση αγγελίας (αγγλικά)

 
John Papadopoulos
22 Kalamata St
Kalamata 24100 
Greece
Ph: +30 8888 8888
Email: jpapadopoulos@example.com
 
10 September 2004
Attn: Jennifer South
Human Resources Manager
Childrens Hospital Westmead
PO Box 3333
London 2444
United Kingdom
 
Dear Ms South,
 
Re: Financial Services Manager
 
The Financial Services Manager position, advertised in TA NEA on 23/092/04, caught my attention as it involves the challenge of improving financial reporting procedures company wide and the application of specialist management and taxation accounting knowledge. I have been seeking just such an opportunity as this, and I think my background in Financial Services would complement your requirements very well. My C.V. is enclosed for your review.
 
Of particular interest for you and the members of your team are my strong accomplishments in:
 
reorganising accounting and invoicing functions to achieve improved operating efficiency.
 
improving cash flow for the institution as a whole.
 
reducing outstanding invoices.
 
My contributions to the department in my current role have been achieved by improving information flow, increasing the efficiency of our internal processes and procedures, and improving cooperation between our department and the departments with which we interact. After five years in my current role, I have a thorough understanding of every aspect of this function. Although my current employer is very happy with my performance, I am seeking new challenges and the opportunity to develop my skills in a management role.
 
If you are seeking a Financial Manager who stays abreast of his field, who understands a range of financial systems, who is an enthusiastic team member and who is committed to achieving organisation-wide success, then please consider what I have to offer. I would be happy to have a preliminary discussion with you or members of your committee to discuss the requirements of the position.
 
Thank you for your consideration of my application. I look forward to exploring this opportunity further.
 
Yours sincerely,
John Papadopoulos
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα