Εφαρμογή
Συστατική Επιστολή

 

Συστατική Επιστολή
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Είτε κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας είτε για την αποδοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, πιθανότατα θα χρειαστεί να συλλέξετε δυο ή περισσότερες συστατικές επιστολές.
 
Οι υποψήφιοι που χρησιμοποιούν συστατικές επιστολές έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποψηφίων. Όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αξιοπιστία των συστατικών επιστολών θα ελεγχθεί.
 
Ο Ρόλος της Συστατικής Επιστολής
 
Η συστατική επιστολή παίζει στις μέρες μας σημαντικότατο ρόλο στην τελική επιλογή του εργοδότη, για τους εξής λόγους:
 
Κάποιος που συνεργαζότανε στενά με εσάς δίνει στοιχεία για το χαρακτήρα σας, την εμπειρία σας, τη δημιουργικότητά σας και την εργατικότητα σας. 
 
Δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας που σας προσφέρεται.  
Αποτελεί κριτήριο της φιλοδοξίας και της επιθυμίας σας να πετύχετε.
 
Τα Κριτήρια για την  Επιλογή του Ατόμου που θα σας δώσει Συστάσεις 
Το σημαντικό σε μια συστατική επιστολή είναι ο άνθρωπος που θα τη συντάξει, γιατί δεν αρκεί να έχετε μια ή περισσότερες συστατικές επιστολές αλλά να έχετε «καλές» συστατικές επιστολές. Επομένως θα πρέπει να βρείτε το πρόσωπο εκείνο που θα μπορεί να σας γράψει μια καλή συστατική επιστολή. Εμείς σας δίνουμε έναν οδηγό που ίσως σας βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου προσώπου:
 
Πρέπει το πρόσωπο που θα σας συστήσει να σας γνωρίζει αρκετά καλά, πράγμα που προϋποθέτει ότι θα έχετε συνεργαστεί με αυτό το λιγότερο για δυο χρόνια. Με άλλα λόγια θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει αρκετά δικά του μαθήματα αν είναι καθηγητής ή να έχετε δουλέψει σε προσωπικό επίπεδο αρκετά χρόνια μαζί αν είναι εργοδότης. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να σας γράψει μια καλή συστατική επιστολή αν έχετε πάρει μόνο ένα ή δυο μαθήματα του ή έχετε δουλέψει μόνο 6 μήνες μαζί του.
 
Μη ζητάτε απλά από ένα καθηγητή σας ή από ένα προηγούμενο εργοδότη σας να σας γράψει μια συστατική επιστολή, αλλά ρωτήστε τον αν μπορεί να σας γράψει μια καλή επιστολή. Αν πει όχι ή διστάσει να σας απαντήσει τότε καλό θα ήταν να βρείτε κάποιον άλλο. Μια μέτρια επιστολή μπορεί να αποτελέσει για σας τη δαμόκλειο σπάθη όλων των φιλοδοξιών σας. Μπορεί να έχετε υψηλή βαθμολογία, πάρα πολύ καλό βιογραφικό, ωστόσο αν το άτομο που σας προτείνει σας γράψει μια μέτρια και επιφανειακή επιστολή ο υποψήφιος κριτής σας θα διστάσει να σας προτιμήσει.
 
Καλό επίσης είναι να μη ζητάτε συστατική επιστολή από πρόσωπα που έχουν μαζί σας συγγενική ή προσωπική σχέση, διότι τα πρόσωπα αυτά το μόνο που μπορούν να τεκμηριώσουν είναι ότι αφορά το χαρακτήρα σας και όχι τις ικανότητες σας στον επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό χώρο. Οι πλέον κατάλληλοι για να δώσουν μια συστατική επιστολή είναι πρόσωπα που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθούν άμεσα τα αποτελέσματα της δουλειά σας, όπως ένας καθηγητής σας στο πανεπιστήμιο ή ένας προηγούμενος εργοδότη σας.
Επιστροφή
Ετοιμάστε το Υλικό που θα δώσετε στο Άτομο που θα σας προτείνει
 
Η επιλογή των ανθρώπων που θα σας δώσουν συστατική επιστολή μπορεί να είναι σημαντική ωστόσο δεν αποτελεί τη μόνη μέριμνα σας. Θα πρέπει να προμηθεύσετε τα πρόσωπα που θα  συντάξουν τη συστατική επιστολή, με φόρμες συστατικών επιστολών, συμπληρωματικές πληροφορίες που θα αφορούν τη προσωπικότητα σας, τις σπουδές σας και οτιδήποτε άλλο κρίνετε απαραίτητο.
 
Δώστε στο πρόσωπο που σας προτείνει αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να συντάξει τη συστατική επιστολή.  
 
Είναι καλό να προμηθεύσετε τα παρακάτω σε κάθε πρόσωπο που θα συντάξει συστατική επιστολή, 3 με 4 βδομάδες πιο μπροστά από την προθεσμία υποβολής.  
 
Φόρμες συστατικής επιστολής. Να ξέρετε ότι οι χειρόγραφες συστατικές επιστολές δημιουργούν φτωχή εντύπωση. 
 
Φάκελοι για τις συστατικές επιστολές που θα έχουν τη διεύθυνση του παραλήπτη και γραμματόσημο. Προτιμήστε να είναι και αυτοί τυπωμένοι και όχι χειρόγραφοι. 
 
Μια λίστα με όλες τις επιστολές που θα πάρετε καθώς επίσης και την ημερομηνία υποβολής της συστατικής επιστολής. 
 
Ένα βιογραφικό σας σημείωμα. 
 
Ένα αντίγραφο της αίτησης που κάνατε ή της προσωπικής σας δήλωσης. Αν κανένα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο παρουσιάστε τα επαγγελματικά σας σχέδια ή την ακαδημαϊκή καριέρα που θέλετε να ακολουθήσετε. 
 
Μια αναλυτική βαθμολογία από τη γραμματεία του τμήματος σας (αν πρόκειται για συστατική επιστολή που θα τη χρησιμοποιήσετε για μεταπτυχιακές σπουδές).
Επιστροφή
 
Στοιχεία της Προσωπικότητάς σας που Αξιολογούνται με τη Συστατική Επιστολή
 
Μέσω της συστατικής επιστολής ο μελλοντικός εργοδότης ή ο αξιολογητής για κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφέρεται να αξιολογήσει εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας, που πιθανό να σας κάνουν επιτυχημένο υπάλληλο ή μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο ρόλος του ανθρώπου που σας συστήνει είναι να τα παρουσιάσει και να τα τονίσει αυτά τα χαρακτηριστικά σας. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά που συνήθως αξιολογούνται είναι: 
 
Μεθοδικότητα 
 
Αυτονομία και πρωτοβουλία 
 
Πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, ακαδημαϊκά προσόντα και επίδοση 
 
Συναισθηματική ωρίμανση 
 
Σταθερότητα 
 
Εργατικότητα 
 
Αυτοτέλεια 
 
Αυτοκυριαρχία 
 
Πίστη
 
Το πρόσωπο που σας συστήνει πρέπει να είναι ειλικρινές στην εκτίμηση του για τις ικανότητες σας και να παρουσιάσει όλα εκείνα τα στοιχεία που σας εκφράζουν με συγκεκριμένα παραδείγματα.
 
Επιστροφή
 
Τι Μορφή πρέπει να έχει μια Συστατική Επιστολή
 
Μια συστατική επιστολή πρέπει να είναι μια σελίδα και να αποτελείται από 3 παραγράφους: την εισαγωγή, το κυρίως μέρος και τον επίλογο.
 
Βέβαια στις μέρες μας χρησιμοποιούνται και έτοιμες φόρμες συστατικών επιστολών που τις διαθέτουν διάφοροι οργανισμοί, ιδρύματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 
 Πρόλογος:
 
Στον πρόλογο ο συντάκτης της συστατικής επιστολής εξηγεί συνήθως τη σχέση που έχει με αυτόν που προτείνει, δηλαδή αν είναι ακαδημαϊκός του δάσκαλος, πρόεδρος της εταιρίας που εργάζεται ή εργαζόταν, σύμβουλος καθηγητής κ.ά.
 
 Κυρίως Θέμα:
 
Η ενότητα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με τον υποψήφιο οι οποίες μπορεί να αναφέρονται
 
Σε προσωπικά του χαρακτηριστικά όπως αυτοκυριαρχία, δημιουργικότητα, αυτοδυναμία κ.ά.
 
Σε επαγγελματική εμπειρία ή προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο συγκεκριμένος υποψήφιος.
 
Στη συμπεριφορά του προς τους συναδέλφους του.
 
 
Επίλογος:
 
Η παράγραφος αυτή πρέπει να περιέχει μια σύντομη περίληψη όλων όσων γράφηκαν προηγούμενα αλλά και τη ξεκάθαρη άποψη αυτού που συστήνει, για τον υποψήφιο.
 
Επιπλέον εδώ πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία αυτού που συστήνει, σε περίπτωση που οι παραλήπτες της συστατικής επιστολής θελήσουν να έρθουν σε επαφή μαζί του.
 
 Εμπιστευτική Επιστολή ή Όχι; 
 
Μπορεί να ερωτηθείτε από αυτόν που σας συστήνει αν θέλετε η συστατική του επιστολή να είναι εμπιστευτική, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σταλεί αμέσως στον παραλήπτη χωρίς εσείς να γνωρίζετε το περιεχόμενο της. Τονίζουμε ότι οι συστατικές επιστολές θα ελεγχθούν για την εγκυρότητα τους, ώστε να διαμορφώσουν γνώμη οι σύμβουλοι της εταιρίας ή οι καθηγητές του πανεπιστημίου για το άτομο σας.
 
Επιστροφή
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
 
Υπόδειγμα συστατικής επιστολής για φοιτήτρια, η οποία επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
 
Εμπιστευτικό
 
Συστατική επιστολή για την κυρία Άννα Σγούρου
 
 Η κυρία Άννα Σγούρου υπήρξε προπτυχιακή φοιτήτριά μου στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής από το 1999, όταν ξεκίνησε τις σπουδές της στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας, στη Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Ειδικότερα, παρακολούθησε τα μαθήματά μου "Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι" και "Στατιστική Επιχειρήσεων".
 
Η κυρία Άννα Σγούρου είναι άριστη φοιτήτρια και ανήκει σταθερά στο ανώτερο 10% της τάξης της. Είναι ικανή να συλλαμβάνει γρήγορα νέες έννοιες και να εφαρμόζει αυτή τη γνώση στην πρακτική. Επιπλέον, εργάζεται καλά τόσο ανεξάρτητα όσο και με άλλους.
 
Η κυρία Άννα Σγούρου θεωρώ ότι είναι μια πολύ ώριμη φοιτήτρια, έχει κίνητρα, εργάζεται σκληρά και έχει σαφείς στόχους. Προσαρμόζεται καλά σε νέες καταστάσεις και είναι αγαπητή μεταξύ των συμφοιτητών της.
 
 Συνιστώ ανεπιφύλακτα την Άννα Σγούρου για μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιό σας και ελπίζω η αίτησή της να είναι επιτυχής.
 
 
Υπογραφή
 
 
 Βασίλειος Βασιλείου
 
 Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής
 
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής από εργοδότη
 
 Καλαμάτα, 01 Ιανουαρίου 2004
 
 
Ο υπογράφων Μάρκος Μάρκου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Α.Ε., βεβαιώνω ότι η Μαρία Κωνσταντίνου του Ηλία, προσλήφθηκε στην Ελληνική Α.Ε. ως Γραμματέας Διευθύνσεως στις 05/05/2002.
 
Εκτελεί, έκτοτε, τα καθήκοντα της ανελλιπώς, και έχει δείξει την απαραίτητη ικανότητα και το ζήλο που διακρίνουν μια σωστή γραμματέα.
 
Η κυρία Κωνσταντίνου, διακρίθηκε επίσης για τη δραστηριότητα, την τιμιότητα και το εξαίρετο ήθος της.
 
Έχει επίσης, τα προσόντα και την προϋπηρεσία που απαιτούνται, για να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
 
Μαρκος Μάρκου
 
Γενικός Διευθυντής
 
Επιστροφή
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη
Σχετικά Άρθρα