Εφαρμογή
Νέες θέσεις εργασίας στο τομέα της Πληροφορικής
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αγγελίες θέσεων εργασίας της εταιρείας Obrela Security Industries S.A. Οι αγγελίες απευθύνονται σε απόφοιτους τμημάτων πληροφορικής.

· Security and Event Analyst (SEA)
https://www.obrela.com/about-obrela/careers-at-obrela/security-events-analyst/

· Information Security Consultant (ISC)
https://www.obrela.com/about-obrela/careers-at-obrela/information-security-consultant/

· Security Engineer (SENG)
https://www.obrela.com/about-obrela/careers-at-obrela/security-engineer/

· Information Security Penetration Tester (ISPT)
https://www.obrela.com/about-obrela/careers-at-obrela/information-security-penetration-tester/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη