Εφαρμογή
Ανακοίνωση θέσης εργασίας

H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της

 

Σύμβουλος Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

(Κωδικός Θέσης: SC1)

 

Η εταιρεία-πελάτης

 

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Λαχανοκομίας με δυναμική παρουσία και στο εξωτερικό. Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.

 

Η θέση

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας και θα έχει ως σκοπό την προώθηση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών Λαχανοκομίας στην περιοχή ευθύνης του/της (Νότια Ελλάδα).

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

 

·         Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου

·         Ανάπτυξη νέου πελατολογίου

·         Προώθηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

·         Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών

·         Ανάλυση αγοράς και συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού

·         Διαχείριση και προγραμματισμός συναντήσεων και επαφών εμπορικού ενδιαφέροντος

·         Καθημερινές επισκέψεις σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες

·         Διερεύνηση αναγκών πελατών και παροχή κατάλληλων λύσεων για την κάλυψή τους

·         Διαπραγμάτευση όρων Πώλησης σύμφωνα με την Εμπορική Πολιτική της Εταιρίας

·         Σύνταξη εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών.

 

Το προφίλ σας

 

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του Συμβούλου Πωλήσεων Ν. Ελλάδος, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 

·         Πτυχίο Γεωπονίας (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ)

·         Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός

·         Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση, στον κλάδο της Λαχανοκομίας

·         Εμπορικό πνεύμα

·         Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες

·         Αναλυτική ικανότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

·         Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα

·         Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

·         Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων

·         Καλή γνώση Αγγλικών και MS Office

 

Ο πελάτης μας προσφέρει

 

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Πωλήσεων Ν. Ελλάδος, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

·         Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

·         Ετήσιο bonus επίτευξης στόχων

·         Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και  Η/Υ

·         Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης

·         Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο και ομαδικό περιβάλλον εργασίας.

 

Ενδιαφέρεστε;

 

Διακρίνεστε για τις ισχυρές διαπραγματευτικές σας ικανότητες; Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να αποστείλετε άμεσα πλήρες βιογραφικό σημείωμα ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ συνοδευτική επιστολή, στο cv@qmetric.gr (Κωδικός Θέσης: SC1).

Η διαδικασία αξιολόγησης

 

Η εταιρεία μας εφαρμόζει μία απαιτητική μεθοδολογία αξιολόγησης των υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης, θα αξιολογηθούν με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ προσωπικότητας) και Δομημένων Συνεντεύξεων (Competency Based Interviews).

Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη