Εφαρμογή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιούχο θετικών επιστημών Π.Ε. και Τεχνολόγο Τροφίμων Τ.Ε.

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με έδρα τα Χανιά ενδιαφέρεται να απασχολήσει: α) Φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο θετικών επιστημών Π.Ε. (ελεύθερο επαγγελματία) και β) φυσικό πτυχιούχο - Τεχνολόγο Τροφίμων Τ.Ε. (ελεύθερο επαγγελματία) στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο-χαρακτηρισμό βιοδραστικών μορίων των εξαιρετικά παρθένων ελαιΟΛΑδων και επιτραπέζιων εΛΑιών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας.ΟΛΑ.ΛΑ.»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη