Εφαρμογή
NewsLetter ΔΑΣΤΑ

H Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας, εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «i-δαστα», το οποίο περιέχει νέα των δομών απασχόλησης & σταδιοδρομίας του Ιδρύματος (ΔΑΣΤΑ, Γραφείου Διασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας), καθώς και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές με ζητήματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα τεύχη του περιοδικού, με χρονολογική σειρά:


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη