Εφαρμογή
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε αγγελία εργασίας για θέση "MERCHANDISER" σε μεγάλη βιομηχανία Δομικών Προϊόντων. Αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων αποκλειστικά στο e-mail που αναγράφεται μέσα στη φόρμα της αγγελίας.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη