Εφαρμογή
Διεθνές Συμπόσιο «Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Πτυχές παραγωγής και κατανάλωσης στις μεσογειακές κοινωνίες της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα»
Σας ενημερώνουμε για το Πρόγραμμα του Διεθνούς Συμποσίου «Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Πτυχές παραγωγής και κατανάλωσης στις μεσογειακές κοινωνίες της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα», που οργανώνεται από κοινού από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και το Istituto di Beni Archaeologici e Monumentali (CNR, Potenza) και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 1-3 Οκτωβρίου 2015, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών , Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας.


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα
Τηλ.: 2107273619
Τηλεομ.:  2107273629
η-διεύθυνση: iie@eie.gr
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη