Εφαρμογή
Παράταση Δηλώσεων Συμμετοχής για τον Διαγωνισμού Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας παρατείνεται έως 11/10/2015. Η κατάθεση του Εντύπου Υποβολής της Επιχειρηματικής σας Ιδέας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 16/10/2015.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη