Εφαρμογή
Capacity Building Relay Race - Εθελοντική εργασία στην Ιορδανία
Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) ζητάει νέους και νέες, άνεργους/-ες, ηλικίας από 25 έως 35 ετών, για να συμμετάσχουν αρχικά σε τρίμηνο πρόγραμμα κινητικότητας με σκοπό να εργαστούν εθελοντικά στην Ιορδανία (στις πόλεις Μάνταμπα και ‘Ιρμπιντ) και στη συνέχεια σε τρίμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Αθήνα. 


Οι νέοι και νέες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα ασχοληθούν μεταξύ άλλων με τη συγγραφή προτάσεων έργων, την υλοποίηση και τη διαχείριση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης της Αραβικής γλώσσας.


Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρω-Μεσογειακού έργου με τίτλο “Capacity Building Relay Race- CaBuReRa”, που υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με φορείς από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Παλαιστινιακή Αρχή.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΜΟΠ: http://www.kmop.eu/index.php/el/
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη