Εφαρμογή
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ
Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας για δωρεάν σίτιση. Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων 04/11/2019.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη