Εφαρμογή
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

 

Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας

Διευθυντής ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας»

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Τηλ.: 2271035432
E-mail: medmode_gram@chios.aegean.gr
Web: http://medmode.aegean.gr/

 

 


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη