Εφαρμογή
ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πελοποννήσου

Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Κεντρικός στόχος της δομής είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με την αγορά εργασίας.

Ο δικτυακός χώρος στον οποίο βρίσκεστε αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο σαν σκοπό του έχει την στοχευμένη ενημέρωση όλων όσων μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Στην ουσία οποιοσδήποτε έχει περάσει ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανάλογα με τις ανάγκες του. Πιο συγκεκριμένα:

Ο προπτυχιακός σπουδαστής μπορεί:

Δικτυακός Τόπος ΔΑΣΤΑ- να ενημερωθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί για να εισέλθει στην αγορά εργασίας, είτε παρακολουθώντας συμβουλευτικά σεμινάρια, είτε με προσωπική επικοινωνία. Επίσης μπορεί να ενημερωθεί για την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να υποστηριχθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης από την διαδικασία εύρεσης μεταπτυχιακού μέχρι και την σύνταξη της αίτησης.

- να χρησιμοποιήσει τους πόρους της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για να ενημερωθεί για αυτή, να βρει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης είτε διαθέσιμες θέσεις όταν πληροί τις προϋποθέσεις για να την πραγματοποιήσει, καθώς επίσης και να προμηθευτεί τα απαραίτητα έγγραφα.

να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να αναπτύξει επιχειρηματικές και καινοτόμες ικανότητες έτσι ώστε να αναπτύξει την επιχειρηματική του πρωτοβουλία, μέσα από σεμινάρια, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων κτλ.

Ο μεταπτυχιακός σπουδαστής μπορεί:

Δικτυακός τόπος ΔΑΣΤΑ- να ενημερωθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για το πώς και που μπορεί να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και να υποστηριχθεί σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της αίτησης του. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης θέσεων εργασίας όπως επίσης και οδηγίες για το πώς πρέπει να συντάσσονται τα απαιτούμενα έγγραφα για την εύρεση εργασίας. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να ενημερωθούν για να επαγγελματικά τους δικαιώματα, καθώς επίσης να ενημερωθούν για τις μελέτες που έχουν γίνει για τα τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

- να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να αναπτύξει επιχειρηματικές και καινοτόμες ικανότητες έτσι ώστε να αναπτύξει την επιχειρηματική του πρωτοβουλία, μέσα από σεμινάρια, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων κτλ.


Ελπίζουμε ο πληροφοριακός τόπος της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Πελοποννήσου να σας φανεί χρήσιμος και να σας ενημερώσει για όλες τις ευκαιρίες κατάρτισης, χρηματοδότησης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας που σας δίνονται μέσω αυτού του προγράμματος.

Σύνδεσμοι
Δομή Απασχόλησης &Σταδιοδρομίας
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Θυρίδες Επιχειρηματικότητας Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Πιστοποίηση
Εγγραφείτε τώρα στο σύστημα της ΔΑΣΤΑ!
Υπηρεσίες προς Φοιτητές - Αποφοίτους
  • Ενημέρωση ηλεκτρονικού προφίλ, εισαγωγή βιογραφικού σημειώματος
  • Αναζήτηση θέσεων εργασίας
  • Αιτήσεις σε αγγελίες θέσεων εργασίας
  • Αναζήτηση πρακτικής άσκησης
  • Ενημέρωση για θέματα απασχόλησης/σταδιοδρομίας, κ.ά
Υπηρεσίες προς Εταιρείες - Φορείς
  • Αναζήτηση βιογραφικών σημειωμάτων
  • Δημοσίευση θέσεων εργασίας
  • Δημοσίευση θέσεων πρακτικής άσκησης

Εγγραφείτε

Είστε ήδη εγγεγραμμένος; Συνδεθείτε

Εκδηλώσεις
Δε βρέθηκαν δεδομένα
Κοινωνική Δικτύωση

Διαγωνισμός ΔΑΣΤΑ